Hvis man har fulgt lidt med i vores virke, kan man måske huske, at i sommers påbegyndte vi opførslen, af et kontor, ovenpå vores værksted.

Det har været en længere proces, da det tager tid at bygge, og den tid skal man have, ved siden af, at man kører virksomheden. Så det har trukket ud.

Vi er dog ved at være der i processen, hvor vi kan begynde at se en ende på det, og vi er meget spændte på, at blive færdige. Vi forventer, at det kommer til at ske indenfor de næste 3 uger.

Hvis man undre sig over, hvordan og hvorfor, så kommer der en lille forklaring her.

Som nævnt mange steder her på siden, så er vi en del af Institut For (X), som kort fortalt, er en kultur- og erhvervsplatform, der har til huse på det gamle DSB område, kaldet "Godsbanen". Institut For X råder over 5 forskellige bygninger, hvoraf den ene (F bygningen) bl.a. huser os.

Bygning F er en midlertidig frugtauktionshal, fra 1950. Dvs. det er en aflang træbarak, bygget i træ. Det betyder, at der ikke har været nogen form for opdeling indvendig, og derfor oprindeligt et stort lokale. Når man så skal have et værksted, kontor etc. så skal man selv bygge det. Det er naturligvis bekosteligt i tid, og afhængigt af hvor grundigt man vil gøre det, og hvor gode faciliteter man vil have, så er det også mere eller mindre bekosteligt rent økonomisk.

Der er en talemåde for det: "Man må gøre og bygge hvad man vil, bare man gør det ordentligt".

Vi har valgt, at gøre det meget ordentligt, og værkstedet med kontor for førstesalen, er praktisk talt bygget, som eks. et kolonihavehus, hvor det eneste twist er, at det står indendørs.

Her er et par billeder af lidt proces, og flere følger. Og når det mere eller mindre er færdigt, kommer der også billeder af resultatet.Comment