Salgs- og handelsbetingelser

 
 

1. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner (DKK), hvor intet andet nævnes.

2. Tilbud

Alle mundtlige og skriftlige tilbud fra TRÆMAND afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift.

3.  Ordrebestilling/ordrebekræftelse

a.

Ordrer modtages udelukkende skriftligt. Der foreligger først en, for TRÆMAND, bindende aftale, når kunden har betalt fakturaen, og pengene er registreret på vores konto. Er beløbet under 3000 DKK betales hele beløbet ved bestilling. Overstiger beløbet 3000 DKK betales halvdelen af beløbet ved bestillingen og den resterende halvdel inden varens færdiggørelse (og inden varen forlader TRÆMANDS varetægt).

b.

Kunden kan ikke annullere eller ændre ordrer afgivet overfor TRÆMAND, medmindre dette aftales skriftligt i hvert enkelt tilfælde og kun mod kundens betaling af de påløbne omkostninger, som udelukkende kan fastsættes af TRÆMAND.

4. Levering

På fakturaen er der angivet en estimeret leveringstid. Dette er et estimat og er på ordreafgivelsestidspunktet TRÆMANDS formodning om, hvornår produktet er færdigt og er derfor ikke bindende.

5. Returnering

TRÆMAND yder ingen returret på specialfremstillede varer.

6. Mangler og reklamation

Reklamation over fejl eller mangler ved varen skal ske skriftligt senest 3 dage fra leveringen. Reklamation fremsat efter udløbet af denne frist har ingen retsvirkning, medmindre fejlen eller manglen ikke kunne konstateres ved en forsvarlig undersøgelse af varen umiddelbart efter levering.

7. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til varerne overgår først til køber, når TRÆMAND har modtaget den fulde købssum og fået refunderet eventuelle påløbne udgifter.

8. Ansvar

Det er købers eget ansvar, at læse og forstå disse salgs- og handelsbetingelser inden de ved bestillingen accepterer dem jf. punkt 3, stk. b.